Sprijin oficial pentru Muzeele Minovici din Bucure?ti

 

www.cronicaromana.ro/index.php?editie=1910&art=96682

     Ministrul Culturii, Theodor Paleologu, primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, ?i primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, ?i-au exprimat sus?inerea oficial? pentru revitalizarea Muzeelor Minovici ?i pentru gr?birea integr?rii lor în circuitul cultural ?i turistic românesc ?i european.
     Asocia?ia “Prietenii Muzeelor Minovici” poate conta pe sprijinul Prim?riei Generale pentru refacerea Muzeului de Art? Popular? “Nicolae Minovici”, a declarat la sfâr?itul s?pt?mânii trecute primarul Sorin Oprescu. “Îmi doresc s?-l protejez ?i s?-l rev?d a?a de frumos cum îl ?tiam când m? plimbam pe aici ?i-i auzeam clopo?eii de sticl?, în copil?rie”. ?i primarul sectorului 1 a vorbit despre leg?turile personale cu Asocia?ia Prietenii Muzeelor Minovici, so?ia sa fiind unul dintre fondatorii Asocia?iei, în 2005. Asocia?ia are drept scop declarat de a ajuta cele dou? muzee de pe ?oseaua Bucure?ti-Ploie?ti (Muzeul de Art? Veche Apusean? “Ing. Dumitru Minovici” ?i Muzeul de Art? Popular? “Dr. Nicolae Minovici”) s?-?i recapete str?lucirea de altadat? ?i s? reintre în circuitul cultural na?ional ?i interna?ional, oferind totodat? un model de parteneriat public-privat în zona culturii din România.
     Muzeul de Art? Popular? “Dr. Nicolae Minovici”, primul muzeu bucure?tean de art? popular?, ?i Muzeul de Art? Veche Apusean? “Ing. Dumitru Minovici” au fost fondate în prima jum?tate a secolului trecut (1936 ?i 1945) de cei doi proprietari ai casei de la ?osea, inginerul Nicolae ?i medicul Dumitru Minovici.